30 اردیبهشت 1403

برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار ابنیه مخازن و پمپ خانه روغن پروسس ( نوبت اول )


construction-contracting-of-tanks-and-pump-houses

برچسب ها:

برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار ابنیه مخازن و پمپ خانه روغن پروسس ( نوبت اول )

دیدگاه شما

لطفا صبر کنید

0 دیدگاه