30 فروردین 1403

مشاوره انتخاب تایر

توضیحات مورد نظر در این مکان قرار می گیرد.توضیحات مورد نظر در این مکان قرار می گیرد.توضیحات مورد نظر در این مکان قرار می گیرد.
 • سواری-و-cuv

  سواری و CUV

 • راديال-تجاري

  راديال تجاري

 • تجاري-باياس

  تجاري باياس

 • باری-اتوبوسی-باياس

  باری-اتوبوسی باياس

 • کشاورزی-کمتر-از-20-اینچ

  کشاورزی کمتر از 20 اینچ

 • کشاورزی-بیشتر-از-20-اینچ

  کشاورزی بیشتر از 20 اینچ

 • راهسازی-و-صنعتی

  راهسازی و صنعتی

سواری و CUV

next
سواری-و-cuv

راديال تجاري

next
راديال-تجاري

تجاري باياس

next
تجاري-باياس

باری-اتوبوسی باياس

next
باری-اتوبوسی-باياس

کشاورزی کمتر از 20 اینچ

next
کشاورزی-کمتر-از-20-اینچ

کشاورزی بیشتر از 20 اینچ

next
کشاورزی-بیشتر-از-20-اینچ

راهسازی و صنعتی

next
راهسازی-و-صنعتی

عرض مقطع را انتخاب نمایید

نسبت منظر را انتخاب نمایید

قطر رینگ را انتخاب نمایید

اخبار و رویدادها

happy-new-year-to-colleagues
تبریک سال جدید به کلیه همکاران محترم

تبریک سال جدید به کلیه همکاران محترم

7 فروردین 1403
general-assembly
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تولیدی ایران

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تولیدی ایران

14 اسفند 1402
assembly
آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

3 اسفند 1402
production
آگهی مزایده عمومی ضایعات تولیدی و غیر تولیدی ( نوبت اول ) کارخانه تهران و سمنان

آگهی مزایده عمومی ضایعات تولیدی و غیر تولیدی ( نوبت اول ) کارخانه تهران و سمنان

24 بهمن 1402
construction-contracting-of-tanks-and-pump-houses
برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار ابنیه مخازن و پمپ خانه روغن پروسس ( نوبت اول )

برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار ابنیه مخازن و پمپ خانه روغن پروسس ( نوبت اول )

12 دی 1402
mechanical-and-electrical-installations
برگزاری مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ( نوبت اول )

برگزاری مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ( نوبت اول )

12 دی 1402
صورتهای-مالی-میان-دوره-ای-(-6-ماهه-)
صورتهای مالی میان دوره ای ( 6 ماهه )

صورتهای مالی میان دوره ای ( 6 ماهه )

21 آذر 1402
آگهی-مناقصه-عمومی-ساخت-پمپ-خانه-مخازن-(-نوبت-دوم-)
آگهی مناقصه عمومی ساخت پمپ خانه مخازن ( نوبت دوم )

آگهی مناقصه عمومی ساخت پمپ خانه مخازن ( نوبت دوم )

11 آذر 1402
financial-statements
گزارش صورتهای مالی و تفسیری ( سال 1401 )

گزارش صورتهای مالی و تفسیری ( سال 1401 )

5 آذر 1402
restaurant
آگهی جلسه مذاکره حضوری ( انتخاب پیمانکار رستوران )

آگهی جلسه مذاکره حضوری ( انتخاب پیمانکار رستوران )

4 آذر 1402

شبکه فروش ایران تایر در سراسر ایران

31 استان 165 شهر
256
نمایندگی
نزدیکترین شعبه به من