30 اردیبهشت 1403

برگزاری مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ( نوبت اول )


mechanical-and-electrical-installations

برچسب ها:

برگزاری مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ( نوبت اول )

دیدگاه شما

لطفا صبر کنید

0 دیدگاه