27 خرداد 1403

معرفی علائم مندرج بر روي تایر


  

آشنايي با نوشته هاي روي ديواره تاير :

 

بر روي هر محصول تاير اطلاعات اوليه شامل راهنمايي ها ، نحوه مصرف، ملاحظات و ساير موارد درج شده است كه نياز است در نگام انتخاب و خريد به آنها توجه فرمائيد .مهمترين علائم به شرح زير معرفي ميگردد:

1-تاریخ تولید تایر: ابر روي يك سمت ديواره هر تاير در داخل يك بيضي سريال توليد هر تاير درج ميشود. سريال توليد يك عددي چهار رقمي است كه دو رقم اول آن، نمایانگر هفته تولید و دو رقم بعدی نشانگر سال میلادی تولید تایر است. در برخي كارنجان نيز در ادامه اين رشته 4 رقمي از حروف و علائم اضافي جهت نشان دادن ساير اطلاعات همانند شماره قالب و ... استفاده ميشود . اين رشته اضافي به صورت قراردادي در هر كارخناه متفاوت است.

 


سريال ها بر اساس تاريخ ميلادي تنظيم شده اند . اگر هر سال را بربر 52 هفته فرض نمائيم در ان صورت مشاهده سريال 3322 نشانگر آن است كه اين تاير در هفته 33 ام سال 2022 تولید شده است. لازم به ذكر است در اطراف سريال نبايستي پليسه يا علامت سائيدگي و يا چسباندن مشاهده نمائيد . زيرا سريال ها در هنگام پخت تاير در قالب حك شده و مشاهده اين علائم نشانگر دستكاري سريال تاير است . 

 

 

2-سایز تایر: در بازار معمولا دو نوع كلي تاير عرضه ميشود . تايرهاي راديال كه از نظام علامت گذاري ميليمتري (مثال 185/60R14)اسستفاده مي نمايند و تايرهاي باياس قديمي تر كه از نظام علامت گذاري اينچي (16-750)بهره مي برند . درتايرهاي راديال مي بايستي اطمينان يابيد كه ارتفاع، اندازه رينگ و پهناي تاير انتخابي بنحو درستي انتخاب ميشود. ا در تاير استاندارد خودروي پژو 405 يا پژو 206 سايز تاير 185/65R14 درج شده است . اين اعداد نشانگر آن است كه :

185عرض مقطع تایر: فاصله بیرونی دوطرف شانه تاير (از محل تماس ديواره به وريه) كه به میلیمتر مي باشد . عدد 185 يعني شنه تا شانه تاير يا همان رويه عرضي به اندازه هجده و نيم سانتيمتر دارد . بيشتر شدن اين عدد به معناي افزايش پهناي رويه و سطح تماس با اده است . مثلا در تاير اسپرت اين خودرو ها از تايرهاي 195/65R14 ، 195/60R14 و205/60R14 نيز استفاده ميشود. پيشنهاد ميشود در هنگام اسپرت كاري نهايت اين عدد 15- 10 ميليمتر افزايش يابد . 
60نسبت منظر تایر: حاصل تقسیم ارتفاع مقطع کناری به عرض مقطع (به درصد) است . مثلا در تاير فوق عدد 65 يعني ارتفاع ديواره تاير تسيم بر پهناي رويه تاير برابر 65درصد است . يعني ارتفاع ديواره برابر 120.25 =0.65*185 است . عدد نسبت منظر مي تواند كمتر يا بيشتر شود. كمتر شدن اين عدد يعني ديواره يا فاق كوتاه تر تاير، ارتفاع كمتر خودرو از سطح زمين و عدد بيشتر يعني ارتفاع بيشتر خودرو از زمين . رانندگاني كه در جاده هاي غير آسفالت رانندگي ميكنند معمولا از نسبت منظر بالاتر استفاده ميكنند . و يا در زمستان هاي سرد اگر بخواهند از تاير زمستاني استفاده كنند در اين حال تاير با نسبت منظر بيشتر را ترجيح ميدهند . مثلا در همين خودروي پژو از سايز 185/70R14 استفاده مي نمايند .
Rعلامت رادیال بودن تایر می باشد. اين امر نشان دهنده آن است كه نخ ها بدنه زاويه دار نيوده و از يك طوقه به طوقه مقابل كشيده شده اند . اين تايرها بهتر بر روي جاده قرار گرفته و به نسبت تايرهاي باياس قديمي چنگ زني ، سطح تماس و خط ترمز بهتري دارند . 
14قطر داخلی رینگ می باشد. (به اینچ)

تذكر : در هنگام اسپرت كاري حتما ابعاد تاير و رينگ را كنترل فرمائيد و از نصب تايرهاي اسپرت بر روي رينگ هاي معمولي ، خصوصا رينگ هاي با پهناي بيشتر از پهناي رينگ هاي فولادي معمولي پرهيز فرمائيد .

 

3-شاخص بار: نشان دهنده حداکثر بار مجاز وارد بر تایر مطابق با استانداردهای بین المللی می باشد. لازم به ذكر است كه در يك تاير بار قال تحمل با بادي كه به تاير زده ميشود ارتباط دارد . يعني مي توان مطابق جداول طراحي و كاتالوگ تاير سازان براي حمل بار بيشتر فشار باد را افزايش داد . البته براي بار قابل حمل و باد قابل حداكثري وجود دارد . اعمال بار بيش از طراحي سبب ايجاد حوادث، آسيب ديدن شانه هاي تاير و سوختن لايه تيوب داخل تاير ميشود. همچنين اعمال باد بيش از حد نيز سبب سايش قسمت وسط رويه  ، كاهش سطح مقطع و افزايش طول خط ترمزگيري ميشود .

 

 

4- شاخص سرعت: نشان دهنده حداکثر سرعت مجاز تایر می¬باشد. شاخص سرعت با حروف انگليسي به نمايش در مي آيد . اين حروه معادل سرعت دارند . مثلا حرف Tبه معناي تحمل حداكثر 190 كيلومتر بر ساعت است . اين يعني حداكثر 20 دقيقه روي اين سرعت و نه رانندگي طولاني مدت با اين سرعت .

 

 

 

5-تاير مخصوص رانندگي بر روي گِل و برف (M+S) : اين علامت به معني ان است كه طراح در هنگام طراحي طرح رويه كانالها يا شيار ها را به نحوي طراحي نموده است كه تاير برف و گل حبس شده در اين كنالها را تخليه مي نمايد . همچنين نسبت بخشهاي برجسته رويه به نسبت شيارها ي رويه بيشتر از 70 درصد است . معني انگليسي اين علامت از دو كلمه mud & snowيا همان برف و گل گرفته شده است . راننده با خريد  نصب اين تايرها مي تواند در مناطقي كه دماي تا منفي 20 درجه دارند و در مسير هاي گلی و برفی حركت نمايد .

 

 

6- شاخص سایش يا WEAR: اين شاخص ها در پيرامون ديواره درج ميشوند . اعدادي همانند 100، 180، 200، 300 و ... را مي توان بر روي تايرهاي مختلف مشاهده نمود . شاخص مذكور از اصلي  ترين علائمي است كه مقاومت سايشي رويه تاير را نشان ميدهد . ممكن است براي يك سايز  ثابت تايرهايي با شاخص سايش مختلف بيابيد .براي بررسي اين ويژه گي، لاستیک‌ را روی چند خودرو نصب و در روی پیست استاندارد آنقدر مي رانند كه لاستیک کاملاً فرسوده شود.اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه آمريكا(NHTSA) همراه با انجمن آزمایش (ASTM) بر روي دو وسیله نقلیه یکسان، لاستیک آزمایشی و لاستیک استاندارد مرجع را نصب كرده و تا 10300 كيلومتر(6400 مایل) در پيست استاندارد خودرو را مي رانند. هر از گاهی نيز موقعیت تايرها(در چرخ هاي مختلف يك خودرو و از يك خودرو به خودروي ديگر) عوض ميشود. همچنين فشار تایر و زاويه چرخ ها (کمبر) به طور مداوم در طول آزمایش کنترل وتنظيم ميشود.در انتها عمر تایرها را براورد مي نمانيد . عمر لاستیک مرجع 100 واحد اسمی در نظر گرفته شده و عمر لاستيك جديد را بين 620-60 براورد ميكندد. مثلا شاخص 200 يعني طول عمر تاير دو برابر طول عمر تاير مرجع است. در تكنولوژي جذب شده در شركت توليدي ايران تاير( از شركت ماتادور)شاخص سايش تايرهاي بين280- 180  است . اين موضوع از ويزه گي هاي خاص محصولات ايران تاير است . كما اينكه در برخي تايرها اين ارقام اعلام نشده اند.

 

تذكر :ساییدگی آج به عوامل زیادی مانند عادات رانندگی، نوع آسفالت، وضعیت خودرو و فشار لاستیک بستگی دارد. لذا مهم است به موارد فوق توجه خاص نمائيد تا از حداكثر عمر محصول استفاده فرمائيد.

 

 

7-شاخص  پایداری حرارتی تایر:دماي شن و جاده مي تواند در تابستان ها سبب شود كه دماي تاير به محدوده 120-90درجه برسد. تا 90 درجه تاير خواص خودرا حفظ ميكند . يكي از شاخص هاي UTQG، شاخص Tempratureاست كه دوام حرارتی لاستیک را نشان می دهد. لاستيك در حال حرکت،به دليل منقيض و منبسط شدن توليد  گرما مي كند. اين گرما در امتداد ناحیه آج ایجاد، تجمع و سبب ایجاد استرس حرارتي ميشود. به خصوص در تابستان اگر لاستیک قادر به تحمل استرسی که تحت آن قرار می گیرد نباشد، به راحتی می تواند دچار تركيدگي و حوادث گردد. لذا براي مصرف ايمن تر بايد سازندگان اين مقادير را بر روي تاير خود مشخص سازند . .براي اين منظور UTQGيك سیستم رتبه بندی شامل حروف A، Bو Cايجاد نموده است.

 

A - حفظ خواص تا 185 كيلومتر

 

B - حفظ خواص 185 -120كيلومتر

 

C - حفظ خواص 185 -120كيلومتر

 

در برخي كشور ها كه محدوديت سرعت وجود ندارد بايد در تابستان تايرها بتوانند خواص خود راحفظ نمايند .

 

 

8- ساختار تایر: تايرها با مواد و ساختارهاي بدنه مختلفي ساخته ميشوند . اين امر خصوصا در تايرهاي تجاري اهميت دارد . در تايرهاي راديال تجاري ساختار بدنه از نقطه منظر ديواه و رويه گزارش ميشود .

 

عبارت Sidewall=1Streelيا Sidewall=1polesterبه معني آن است كه تاير داراي يك بدنه تك لايه پلي  استر است . در سايزهاي 16 و بالاتر در يك سايز بالاتر هم تاير تك لايه وجود دارد كه در خودروهاي سدان

 

قابل استفاده است و هم بدنه 2 لايه وجود دارد كه قابل مصرف در خودروهاي 4*4 و وانت پيكاپ يا ون است . عبارت Tread=2 Steel+1 Rion  نيز به منزله آن است كه در زير رويه تا طرح گل تاير دوكمربند سيمي و يك

 

 لايه تقويتي ريون بكار رفته است . اين اطلاعات مي توانند به رانندگان در انتخاب تاير مناسب كمك كند . از طرفي ديگر در تايرهاي باياس هم  قدرت تحمل بدنه تاير بر اساس مصربي از قدرت تحمل تير وقتي با لايه هاي كتان ساخته شوند،

 

 درج شده است . با توجه به استفاده از نخ هاي پلي استر و نايلوني ، امروزه يك تاير وانتي 16 لايه يعني قدرت تحمل پارگي بدنه تاير معادل زماني است كه با 16 لايه كتان ساخته شود.

 

 

9- هشدارهای ایمنی: در تايرهاي صنعتي ، كشاورزي، تجاري تايرها را براي مصرف در يك محور خاص، شرايط جغرافيايي خاص ، دماي خاص و يا خودروي خاص طراحي مي نمايند. مثلا در تايرهاي كاميوني و اتوبوسي برخي مواقع عبارت Only for Busدرج كيگردد. اين عبارت يعني تاير را نبايد در كاميون نصب نمود . زيرا تايرسرعتي بوده و براي تحمل بار طراحي نشده است .

 

 

10- نشان دهنده عدم نیاز به تیوب: تايرهاي قديي تيوبدار بودند. در سال هاي اخير تايرها تيوبلس شده و مي توان انها را بدون تيوب مصرف نمود . در هنگام مصرف به اين امر توجه نموده و از مصرف تايرهاي تيوبدار، به صورت تيوبلس لطفا خود داري فرمائيد .

 

 

11- فشار باد ماکزیمم و حداکثر بار قابل تحمل تایر

 

12- کشور سازنده تایر 

 

 

tire-signs

برچسب ها:

معرفی علائم تایر

دیدگاه شما

لطفا صبر کنید

0 دیدگاه